Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ypostirixi.net

Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Σχολική Ετοιμότητα

Η είσοδος στην Α’ Δημοτικού συνήθως γίνεται με κριτήριο τη χρονολογική ηλικία του παιδιού όμως αυτό δεν επαρκεί. Το βασικό κριτήριο για την ομαλή ένταξη και φοίτηση του παιδιού στην Α’ Δημοτικού είναι η γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ωριμότητα του παιδιού και ανάπτυξη και όλα τα παιδιά δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης.

Το Α’ Τεστ είναι ένα ελληνικό τεστ το οποίο έχει 97% εγκυρότητα και 99,9% αξιοπιστία. Έχει αναγνωρισθεί από επίσημα όργανα και φορείς όπως η Παιδιατρική Εταιρεία και το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας για την χρησιμότητά του στον τομέα της πρόληψης. Το Α΄ Τέστ είναι ένα τεστ το οποίο ελέγχει με γρήγορο και άμεσο τρόπο τις ικανότητες του παιδιού και την ωριμότητά του ώστε να ενταχθεί στο Δημοτικό. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να προληφθούν προβλήματα όπως μαθησιακές δυσκολίες,  υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής και κατά συνέπεια να προληφθεί η σχολική αποτυχία. Με το Α’ Τεστ το παιδί έχει την ευκαιρία να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης ώστε να καλύψει ενδεχόμενα κενά και να ενταχθεί στο Δημοτικό χωρίς προβλήματα.

Η χορήγηση του τεστ γίνεται τόσο ιδιωτικά από πιστοποιημένους συνεργάτες του Α’ Τεστ όσο και σε εκπαιδευτικά πλαίσια όπως παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία κατόπιν συναίνεσης των γονέων. Η καλύτερη ηλικία χορήγησης του Α’ Τεστ είναι από 5 εώς 6,5 ετών. Οι γονείς παίρνουν μία αναλυτική αναφορά των δυνατοτήτων και δυσκολιών του παιδιού αλλά και εφόσον επιθυμούν προτάσεις για την ενίσχυση των δεξιότητων του παιδιού.