Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ypostirixi.net

Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Μαθησιακές Δυσκολίες

Παρόλο που πλέον ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» και ο όρος «δυσλεξία» είναι ευρέως γνωστός, πολλά είναι τα παιδιά ή και οι ενήλικοι οι οποίοι δεν έχει διαπιστωθεί αν όντως παρουσιάζουν κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν μειωμένη απόδοση είτε στο σχολικό είτε στο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό περιβάλλον.  Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αυτοπεποίθηση τους, στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο αλλά και στην κοινωνική τους προσαρμογή. Τα άτομα αυτά συχνά θεωρούνται αδιάφορα, ή τεμπέλικα και έτσι μπορεί να περάσουν όλα τα σχολικά τους χρόνια με αυτή την «ταμπέλα».  Ορισμένα παιδιά όντως σταδιακά αναπτύσσουν  μία αδιαφορία ή ακόμα και αντιδραστικότητα αφού όσο και να προσπαθούν δεν υπάρχει θετική ανατροφοδότηση από τη σχολική τους απόδοση. Ενώ άλλα παιδιά κοπιάζουν με κάθε τρόπο να τα καταφέρουν. Και στις δύο περιπτώσεις η σχολική χρονιά τόσο για τα παιδιά όσο και για την οικογένειά τους φαίνεται «βουνό»!

Η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι έξυπνο ή δεν είναι φυσιολογικό. Κάθε άλλο, η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών αναδεικνύει ότι αυτό  το παιδί έχει ένα διαφορετικό τρόπο να λειτουργεί, να μαθαίνει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα ποιος μηχανισμός είναι αυτός που δημιουργεί μαθησιακές δυσκολίες αλλά σίγουρα υπεισέρχονται τόσο βιολογικοί όσο και ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Είναι λοιπόν σημαντικό να διερευνηθεί αν όντως το παιδί παρουσιάζει κάποιας μορφής ειδική μαθησιακή δυσκολία ώστε να ενισχυθεί με ειδική παιδαγωγική παρέμβαση. Κάποιες μορφές μαθησιακών δυσκολιών είναι οι εξής:

 • Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης / Δυσγραφία / Δυσορθογραφία
  • Δυσκολία στη γραφή
   • στον προσανατολισμό των γραμμάτων
   • κακός και δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας
   • αργή γραφή
   • δυσκολία στη σύνθεση μίας πρότασης
   • Δυσκολία στην έκθεση: την καταγραφή και την οργάνωση των ιδεών σε γραπτό λόγο
  • Δυσκολία στην εμπέδωση της ορθογραφίας (επαναλαμβανόμενα λάθη, μπορεί να γράφει την ίδια λέξη σε ένα κείμενο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους).
 • Διαταραχή της ανάγνωσης
  • Αργή ανάγνωση με δυσκολία στη σύνθεση των γραμμάτων (κομπιάσματα, αυθαίρετα συμπεράσματα)
  • Δυσκολία στην κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου
  • Δυσκολία στην κατανόηση ερωτημάτων και ασκήσεων
 • Διαταραχή των Μαθηματικών/Δυσαριθμησία
  • Δυσκολία στη διάκριση μαθηματικών συμβόλων
  • Δυσκολία στη μνήμη και τις αριθμητικές ακολουθίες (π.χ. ημερομηνία και ώρα)
  • Δυσκολία στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών (π.χ. προπαίδεια)
 • Δυσλεξία
  • Προβλήματα στη γραφή
   • Αντιστροφή γραμμάτων
   • Παράλειψη γραμμάτων
   • Δυσκολία στη σύνθεση του γραπτού λόγου
  • Προβλήματα στην ανάγνωση
  • Προβλήματα στην εκτέλεση πολύπλοκων οδηγιών


Γενικότερα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως οργάνωση προσωπικού χώρου και μελέτης, δυσκολία να παρακολουθήσουν το μάθημα και να καταγράφουν τις ασκήσεις που έχουν για την επόμενη μέρα. Μπορεί να ξεχνάνε βιλία και τετράδια ή σημαντικές πληροφορίες που ειπώθηκαν στην τάξη. Δεν προγραμματίζουν καλά το χρόνο τους. Παράλληλα μπορεί να παρουσιάζουν και δυσκολίες στη λεπτή κίνηση (π.χ. στη λαβή του μολυβιού, στην κοπτική, σε έργα αυτοεξυπηρέτησης π.χ. κορδόνια ή κουμπιά). Αυτά τα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν αυτόνομα ή να συνυπάρχουν. Επίσης μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα ψυχολογικής φύσεως, τα οποία συχνά προκύπτουν δευτερογενώς . Μερικές από τις συχνότερες δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι:

 

 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Σχολική Φοβία
 • Υπερκινητικότητα και Διάσπαση Προσοχής
 • Συναισθηματικές Δυσκολίες
 • Προβλήματα Κοινωνικοποίησης

Η έγκαιρη αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού αλλά και η προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παρέμβαση μέσω εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτό το έργο είναι σημαντική η υποστήριξη και η συνεργασία τόσο των γονέων όσο και των δασκάλων του παιδιού ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εξίσου σημαντική είναι όπου κρίνεται απαραίτητη και η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του αλλά και να αντιμετωπίσει όποιες δυσκολίες συνυπάρχουν.